Enerji üretimi, dağıtımı ve satışı konularında faaliyet gösteren veya faaliyet göstermek isteyen yerli ve yabancı girişimcilere teknik & finansal fizibilite çalışmalarından, pazar ve regülasyon araştırmalarına kadar geniş bir yelpazede  hizmetler sunuyoruz.

    • •  Dağıtım ve üretim özelleştirmelerinde teknik ve finansal danışmanlık hizmetleri
    • •  Dağıtım şirketleri için Master Plan raporu hazırlama hizmetleri
    • •  SCADA/DMS/OMS/OSOS (AMR)/ GIS ve EAM projeleri teknik şartname ve ihale süreçleri danışmanlık hizmetleri
    • •  Büyük elektrik santralleri için yük akış analizi uygulamaları hizmetleri
    • •  Yenilenebilir enerji santralleri için yatırım öncesi fizibilite çalışmaları
    • •  Mevzuat araştırmaları hizmetleri
    • •  Piyasa analizi ve pazar araştırma raporları hizmetleri
    • •  Enerji sektörüne özel haberleşme projeleri konusunda danışmanlık hizmetleri
enerji