Mühendislik değerlendirmesi ve sistemsel iyileştirme amaçlı genel bir çalışma yapıyoruz. Amacımızı, proje teknik ve dizayn konularına ilişkin, endüstrinin en güncel ve iyi uygulamalarını ele alarak, oluşan kazanımların Tasarım/Uygulama/Satınalma vb. ile ilişkilerini belirlemek ve sonrasında oluşan bu bilgilerden tüm bu bölümlere ve ilave olarak Teklif bölümüne “Öğrenilmiş Dersler” çıkarmak şeklinde özetleyebiliriz.

Projeye kazandırılan değerin ticari boyutunun değerlendirilmesi ve müzakere edilmesi süreci en son evre olarak ortaya çıkıyor. FIDIC (Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu) vb. standart sözleşme formlarının getirdiği ticari koşullar ışığında, taraflar arasında kazan-kazan ilkesinin sürdürülebilmesi amacıyla projeye katılan değeri ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz.

mekatronik