• Genel sosyo-ekonomik durumun ve ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
 • Hastanenin açılmak istendiği ülkenin sağlık sektörü verilerinin değerlendirilmesi
 • Yasal düzenlemelerin sektöre etkisinin değerlendirilmesi

 

 • 1. Hastane Satın Alım Danışmanlığı
  • Hastanelerin sektördeki yerinin analizi
  • Hastanenin finansal ve mali performansının analizi
   • EBİTTA oranları
   • Hastane ve branş bazında verimlilik oranları
   • Gider analizi
   • Doktor hakediş sistemi analizi
   • Nakit akış performansı ölçülmesi
   • Faturalama performansının ölçülmesi
  • Hastanenin operasyonel performansının ölçülmesi
   • Tüm hastane süreçlerinin performanslarının değerlendirilmesi ( Randevu sürecinden hasta kabule, ameliyat sürecinden radyoloji süreçlerine kadar tüm süreçleri kapsar.)
   • Hasta memnuniyeti oranlarının ve CRM uygulamaların analizi
   • İK işleyişinin analizi ( Personel turnoverı, çalışan memnuniyeti vb.)
   • Marka tutundurma çalışmalarının analizi
   • Hastanenin gelir artırmak amacıyla yaptığı faaliyetlerin analizi (Medikal turizm vb.)
  • Medikal Performans Yönetimi
   • Tıbbi çıktıların değerlendirilmesi (Komplikasyonlar, enfeksiyon ve ex oranları vb.)
  • IT altyapısı ve kullanılan yazılımın analizi
 • 2. Yeni Hastane Kurulum Danışmanlığı
  • Yatırım planlama
   • Hastane yerinin/ yerlerinin seçimi
   • Hastanenin dizayn edilmesi
    • Hastanede olacak tıbbi birimlerin belirlenmesi
    • Mimari projenin işleyişe uygun olarak yapılması
    • Biyomedikal alt yapının planlanması ve alım sürecinin organizasyonu
   • Yasal düzenlemelere göre ruhsatlandırma işlemlerinin yapılması
   • Hastane yönetim danışmanlığı
    • Hekim alımı ve hekim hak ediş sisteminin dizaynı
    • Personel alımlarının planlanması ve organizasyon şemasının oluşturulması
    • IT alt yapısının kurulması
    • Hastane süreçlerinin hastanın girişinden taburcu olana kadar her aşamasının belirlenmesi
    • Satınalma sisteminin kurulması
    • Fiyatlandırma politikasının tespiti ve fiyatların belirlenmesi
saglik